STEA:n tuloksellisuusraporttien palautteista kyselytunti

Klubitalot saivat STEA:lta palautteet tuloksellisuusraporteista. Palautteet olivat hyvin erilaisia eri Klubitalojen kesken. Koimme, että meillä ei ole tarpeeksi hyvin tietoa STEA:n arviointikriteereistä ja tätä varten järjestimme kyselytunnin STEA:n Jussi Heinosen ja Sini Seemerin kanssa. Saimme vastauksia kysymyksiimme ja hyvää tietoa arviointikriteereistä ja siitä, miten voimme jatkossa saada vielä parempia arvioita.

Kokonaisuutena Klubitalot ovat mielenterveysjärjestöjen arvioinnissa keskiarvon paremmalla puolella. STEA arvioi järjestöjen tuloksellisuutta suhteessa hakemukseen, arvioinnin perustana ei ole siis pelkkä tuloksellisuusraportti. Kun hakemus ja tuloksellisuusraportti sopivat yhteen, arvioksi saa hyvän, jos esim. tavoittaa suunniteltua vähemmän kohderyhmää, arvioksi saa riittävän. Raportissa pitää avata riittävän hyvin, mitä toimintaa aiotaan tehdä. Pitää myös selkeästi kertoa, jos jotain aiottua ei ole tehty. Pitää arvioida onko kerätty tieto ja valitut mittarit sellaisia, jotka vastaavat asetettuihin tavoitteisiin.

STEA:ssa koettiin yllättävänä sen, että Suomen Klubitalojen jäsenkyselyyn oli saatu niin vähän vastauksia. Osallistujakohtaiset hyödyt pitää saada mahdollisimman hyvin esille. STEA pitää tärkeänä Klubitalojen raportoinnissa nimenomaan työvalmennuksen ja opintovalmennuksen avaamista: Näiden hyödyt näkyviin jatkossa paremmin!
Klubitalotoiminta on kuntouttavaa toimintaa ja se on meidän vahvuus. Meillä on hyvät resurssit ja mahdollisuus saada ihmisiä eteenpäin. Salesforcessa ja jäsenkyselyssä kerätyn tiedon lisäksi tarvitaan yksilötason tietoa työ -ja toimintakyvyssä tapahtuvista muutoksista.Tulemme jatkotyöskentelemään tämän aiheen parissa elokuun Johtajatiimissä. Opitaan toisiltamme ja tullaan vielä paremmiksi raportoijiksi!