Suuret leikkaukset sosiaaliturvaan heikentävät mielen hyvinvointia


Uutta hallitusohjelmaa jännitettiin järjestöissä, myös meillä Suomen Klubitalot ry:ssä. Mietimme, miten mielenterveysteemat tuodaan näkyviin hallitusohjelmassa ja kokevatko nyt hallitusvastuussa olevat puolueet mielenterveysasiat tärkeinä.

Hallitusohjelmassa on sekä hyviä että huonoja kirjauksia liittyen mielenterveyteen: Hyviä kirjauksia ovat mm. perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja lasten ja nuorten terapiatakuu sekä nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Huonoja erityisesti leikkaukset, jotka kohdistuvat heikommin toimeentuleviin, ja joiden mielenterveysvaikutuksia ei ole arvioitu.

Mielenterveyspooli: Kokonaisuutena hallitusohjelma on mielenterveyden näkökulmasta huolestuttava

Mielenterveyspooli on 32:n mielenterveysalan järjestön verkosto. Suomen Klubitalot ry on on yksi jäsenjärjestöistä ja myös mukana Mielenterveyspoolin ohjausryhmässä. Mielenterveyspooli julkaisi hallitusohjelmasta tiedotteen, jonka mukaan: 

“Kokonaisuutena hallitusohjelma on mielenterveyden näkökulmasta huolestuttava. Leikkaukset sosiaaliturvaan ja heikennykset esimerkiksi työsuhteen ehtoihin lisäävät ihmisten taloudellisia ongelmia, kuormittumista ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Lisäksi hallitusohjelmassa sovitut leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen huonontavat merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksia tukea kriisissä olevia ihmisiä ja mielenterveystoipujia.”

Nyt suunnitellut leikkaukset ja heikennykset sekä sosialietuuksiin että työsuhteen ehtoihin heikentävät ihmisten mahdollisuuksia selvitä taloudellisesti jatkuvasti nousevien kustannusten kanssa. Talousvaikeudet vaikuttavat monin tavoin ihmisten arkeen ja mielenterveyteen, kun huoli omasta taloudesta painaa. 

Mielenterveyspooli omassa tiedotteeseen huomauttaa, että “leikkaukset sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin osuvat etenkin heikoimmassa asemassa oleviin, kuten pienituloisiin, psyykkisiä sairauksia sairastaviin, opiskelijoihin ja työkyvyttömiin ihmisiin.”

Järjestöiltä leikkaaminen on lyhytnäköistä 

Mielenterveyspooli on erittäin pettynyt siihen, että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät hallitusohjelmaan kirjattujen resurssileikkausten myötä. Avustuksiin tarkoitettuun määrärahaan (liitetaulukko 33.90.50) kohdistuu suuri leikkaus hallituskauden loppuun. Avustustasoa on tarkoitus laskea vuonna 2027 yhteensä 100 miljoonalla eurolla, joka tarkoittaisi noin 25 % laskua verrattuna tämän vuoden avustustasoon. Järjestöjen työ nähdään hallitusohjelmassa kulueränä eikä tuottavana ja vaikuttavana investointina. Sekä mielenterveysjärjestöt että muut kansalaisjärjestöt tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan, osallistua merkitykselliseen toimintaan ja tuntea osallisuutta ja yhteenkuuluvutta toisten kanssa.

On epäselvää miten hallitusohjelman vaikutuksia mielenterveyteen aiotaan arvioida ja seurata. Mielenterveyspooli katsoo, että jos mielenterveysvaikutuksia ei oteta huomioon, saatetaan olla tilanteessa, jossa hallitusohjelman toimenpiteet heikentävät väestön mielenterveyttä ja toimintakykyä. Hyvinvointivaltion ylläpitoon tarvitaan meitä kaikkia; myös niitä joiden työ- ja toimintakyky mahdollistaa osa-aikatyön, vapaaehtoistyön tai vertaistuen antamisen muille. 

Lähde: Mieletnerveypooli: Hallitusohjelman vaikutukset mielenterveyteen ovat kokonaisuutena pettymys, 19.6.2023