Suomen Klubitalot ry tuottaa yhdessä Klubitalojen kanssa jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin pohjautuvan Laatuoppaan. Työ on alkanut ja ensimmäinen versio oppaasta julkaistaan vuonna 2021.

Laatuopas varmistaa Klubitalojen työn laadun. Se tulee sisältämään tietoa ja työkaluja sekä olemassa olevan Klubitalon toiminnan laadun arviointiin että uuden Klubitalon perustamisen tueksi. Oppaan valmistelussa hyödynnetään vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjä strategia- ja laatutyöpajoja, joissa on mm. vertailtu STEA:n CAF-arviointijärjestelmää klubitalomallin omaan laadunarviointiin eli akkreditointiin.

Valmiista oppaasta tulet löytämään esimerkiksi:

  • Klubitalojen omavalvontamallin esittelyn
  • Työkaluja yhteiskehittämiseen
  • Ohjeistuksen uuden Klubitalon perustamiseksi
  • Ohjeita ja vinkkejä ongelmatilanteisiin
  • Tietopaketteja koulutustarpeiden kartoituksesta nousseista teemoista